ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Uslovi korišćenja www.scatterway.com precizno su definisani važećim zakonima i propisima. Celokupan sadržaj u obliku tekstova, fotografija, slika, ikonica, ilustracija, logoa, logotipa, modula, idejnih rešenja, grafičkih elemenata, vizuelnih prikaza i ostalih informacija, podleže zaštiti autorskih prava i drugim pravima intelektualne svojine, te se stoga ne sme reprodukovati, distribuirati i/ili kopirati u bilo kojoj formi, ni na bilo koji način, elektronski i/ili mehanički. Ovim se u potpunosti potvrđuje da je svaka zloupotreba sadržaja website-a kreativnog studija SCATTERWAY i njegovih integralnih delova strogo zabranjena i kažnjiva zakonom.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.